Индустриални роботи FANUC

Роботите на FANUC предназначени за МИГ/МАГ, ВИГ и плазмено заваряване/рязане

Модел

Брой оси

Радиус на обхват на ръката, мм

Повто-ряемост
мм

Тегло на мех. модул

Товаро-носимост на върха на ръката, кг

Макс. Лин. Скорост на движение
мм/мин

Пердиод на смяна на грес на китката

Период на смяна на грес на 1,2,3,4 ос.

Период на смяна на силов кабелен пакет

AM100iBe

6

1373

±0,08

238

6

2000

3840 часа движение или 1 година

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

AM100iB

6

1373

±0,08

130

10

2000

3840 часа движение или 1 година

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

AM100iC

6

1420

±0,08

130

10

2000

Няма

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

AM100iC

6

1420

±0,08

130

10

2000

Няма

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

AM100iC/ 6L

6

1632

±0,1

135

6

2000

Няма

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

AM120iBe

6

1667

±0,08

320
(с контро-лера)

20

2000

3840 часа движение или 1 година

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

AM120iB

6

1667

±0,08

240

20

2000

3840 часа движение или 1 година

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

AM120iC

6

1810

±0,08

130

10

2000

Няма

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

AM120iB/ 10L

6

1888

±0,08

240

20

2000

3840 часа движение или 1 година

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

AM120iC/ 10L

6

2010

±0,1

135

6

2000

Няма

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

M-710iC/ 20L
M-710iC/20L

6

3110

±0,15

540

6

6000

Няма

11520 часа движение или 3 години

15360 часа или 4 години

Позиционери за манипулация на заваръчни детайли с интегрирано FANUC управление, с координирано движение с робота

ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

Макс. Въртящ момент,
ос 1

Макс. Въртящ момент,
ос 2

Макс. Инерция на товара, ос1

Макс. Инерция на товара, ос2

Скорост на ротация на ос 1

Скорост на ротация на ос 2

Обхват на ротация на ос 1

Обхват на ротация на ос 2

Тегло

Едно-осен позиционер FANUC, 300kг. С лагерно тяло

353 Nm

 

240kg/m2

 

160°/sec

 

740° (±350°)

 

85
(без лагерно тяло)

Едно-осен позиционер FANUC, 1000kг. С лагерно тяло

1568 Nm

 

460 kg/m2

 

120°/sec

 

740° (±350°)

 

280
(без лагерно тяло)

Дву-осен позиционер FANUC, 500kг.

1764 Nm

686 Nm

300 kg/m2

100 kg/m2

120°/sec

190°/sec

270° (±135°)

480° (±240°)

270

Кимекс предлага и други решения за манипулация на детайли, като кароселен позиционер с вертикална ос на ротация, едно-осни позиционери с товароносимост до 10 тона и управление с FANUC серводвигатели.