Компоненти

KNC1000KBCUT KBR3000 контролер

Електрически шкаф за индустриално приложение за електрическите компоненти на машина KBCUT : серво-задвижвания, контролни платки и CNC контролер. Електронните компоненти са разположени в предната част и са херметически изолирани от външния въздух. Силовите компоненти се охлаждат в задния отсек, посредством принудително възушно охлаждане на радиаторите.

 • Възможност за контрол на следните процеси: газо-кислороно; плазмено; лазерно рязане
 • 32-bit Power процесор
 • RTОS операционна система за управление в реално време
 • Цифрова CAN комуникация със сервоуправленията
 • G CODE програмен език по DIN 66025
 • Интерполация: линейна, кръгова, хеликоидална
 • Работа с множество координатни системи и инструменти
 • До 12 управляеми оси
 • SoftPLC контролер
 • Цифрови сервоуправления със синхронни серво двигатели
 • Система за охлаждане с херметичен отсек за електрониката
 • Термозащита
 • Отдалечена (Internet) диагностикa
 • Ethernet мрежа

ВИСОЧИННО УПРАВЛЕНИЕ

Разстоянието между електрода и материала е критичен фактор за оптималното качество на рязане. Височинното управление регулира този параметър и повишава качеството и производителността на рязане. Височинното управление е с микро-процесорно управление, има сложни функции и принцип на действие. То изпълнява две основни функции : начално откриване на ламарината (IHS) и поддържане на разстоянието до ламарината по време на рязане. Началното откриване на ламарината се извършва посредством омически контакт, или с механизъм за повдигане при контакт. Важна особеност е възможността да се зададе различна височина при пробив, спрямо тази при рязане. Височинното управление използва напрежението на плазмената дъга за да поддържа постоянна зададената височина по време на рязане. Има гъвкави функции, като настройка на чувствителност, автоматично изключване при ъгли и криви с малък радиус. При газокислородно рязане, височинният контрол се базира на капацитивен датчик, който се използва също за начално откриване на ламарината преди начало на подгряване.