Софтуер

KBCUT PROJECT СОФТУЕР ЗА CAD/CAM ПРОГРАМИРАНЕ

Всички елементи на KBCUT софтуера (контролер в реално време, графичен CAD/CAM) са разработени като части от една интегрирана система с централи-зирана SQL база данни, която позолява многопотребителски режим на работа и мрежови пренос на данни. Интелигентният интерфейс прави системата лесна за научаване и ползване, като елиминира нуждата от висококвалифицирани оператори.

KBCUT Project

Оптимизирана CAD среда за създаване и редакция на контури

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • автоматизирано създаване на програми за рязане
 • импорт от всички CAD системи
 • автоматизиран разкрой
 • създаване на задания за рязане със скосяване на цели или части от контури с различни ъгли, настройки на режима за рязане
 • автоматична генерация на входове, изходи, недорези, посока, вложеност и последователност за рязане на контурите на детайлите
 • централизирана SQL база данни с детайли, разкрои, статистики, режими и задания за рязане
 • управление на работния процес
 • многопотребителска мрежова работа
 • проектна организация на детайли и разкрои
 • ръчен режим за редакция на входове, изходи, недорези, посока,
 • вложеност и последователност за рязане на контурите на детайлите
 • опция за непрекъснато верижно рязане
 • корекция на неточностите по контурите при импортирани детайли
 • контрол на работния процес – задания и отчет на изрязаните детайли
 • директен експорт на програмите за рязане към KHMI интерфейса за управление на KBCUT

KHMI КОНТРОЛЕН ИНТЕРФЕЙС НА МАШИНАТА

Софтуерна среда с удобен графичен интерфейс за оперторски контрол на работата и настройка на машината.

KHMI

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • ръчен и програмен режим за управление
 • параметри за мониторинг на системата и изпълнението на програмите
 • неограничен размер на зарежданите за изпълнение програми
 • транслация и ротация на координатната система за изпълнение на програми
 • ротация и мащабиране на задание за рязане
 • параметри за настройка на режим на рязане
 • (скорост, пробиване, височинен контрол)
 • режим пауза- прекъсване и продължение изпълнението на програмата
 • статистика на извършената от машината работа за период (машинно време, дължина)
 • контрол на работния процес – задания и отчет на изрязаните детайли
 • история на събитията по време на работа на машината
 • последователно рязане на множество листи
 • стартиране от произволно избран контур
 • режим ръчно рязане
 • Диагностика и настройка на системата
 • Екран за визуален контрол върху процеса на рязане
 • Графика на плазменната дъга при плазменно рязане
 • Тест-режим : пауза,продължение, рязане
 • Зареждане на задания за рязане от SQL сървър
 • Номенклатура с потребителски режими за рязане
 • Обратно движение, прескачане на подгряване
 • Единна среда за работа и обща база данни със системата за проектиране KBCUT Project