Опционално оборудване

KLCD 330

KLCD 330 PC БАЗИРАН ГРАФИЧЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

 • Индустриален панелен PC
  • 15inch LCD екран
  • сензорен екран
  • USB port
 • Хард диск 100 GB
 • Инсталиран KHMI машинен софтуер
 • Системна RAM памет 1024MB DDR

KR305 ПРЕНОСИМ ПАНЕЛ С ДИСПЛЕЙ ЗА БАЗОВИ ФУНКЦИИ

KR305

 • Ръчен и програмен режим
 • Параметри за следене на работата на системата
 • и изпълнението на програмата
 • Режим за пауза и продължение на програмата
 • Тестови режим: пауза; продължение; превключване
 • към режим на рязане
 • Избор и стартирана на 5 програми, предварително зададени
 • Транслация и ротация на координатната система на програмата
 • Записване и бърз избор на 3 рефернтни положения
 • Обратно проследяване, прескачане на подгряване
 • Херметична, ударо- и прахо-устойчива кутия

ЗАЩИТА НА БРЕНЕРА ОТ УДАР

 • Вариращо отклонение (наклоняване) във всички посоки
 • Бързо спиране при удар с аварийния изключвател
 • Оптимизираната точност на възстановяване намалява престоите
 • Особено подходящ за приложения при тънки ламарини с висока точност
 • Лесен за обслужване чрез оптична индикация на функциите

АВТОМАТИЧНА ГАЗОВА КОНЗОЛА ЗА НАСТРОЙКА НА ПРОЦЕСА

Console

 • Електронни клапани за контрол на газо-кислорония процес, с автоматично превключване между предварително зададените смеси
 • Обезопасителен клапан за изухване на свръх-налягането на кислорода при спиране на режещата смес
 • Пълна функционална интеграция и контрол от машинния софтуер KHMI
 • Редуцир-вентили за фина предварителна настройка на газо-кислородната смес:
  • смес за основен пламък
  • смес за подгряване
  • смес за рязане
 • Поддържани работни режими - подгряване, пробив и рязане - с автоматично превключване от CNC управлението

KBCUT KWТ РАБОТНИ МАСИ ЗА МАТЕРИАЛА С АСПИРАЦИЯ

Work-table

 • Работна маса със стабилна конструкция
 • Вентилационни секции
 • Вани за събиране на шлака и скрап
 • Софтуерно или механично задействане на клапите на секциите
 • Сменяеми шини за материала