Роботизирани системи

НОВО - 6 ОСЕН ДЕКАРТОВ ЗАВАРЪЧЕН РОБОТ KBWELD HD6

6-Axis KBWELDВ съвременния свят пазарът диктува поддържане на все по-голямо разнообразие на изделията, което довежда до необходимост от гъвкавост и адаптивност. Същевременно на производителите се налагат все по-високи изискваия по отношение на качество и производителност.

Това изправя фирмите пред дилемата за роботизиране на процесите с цел гарантиране на постоянство на качеството и производителността. Основното предизвикателство се състои в отговора на въпроса за целесъобразността на инвестицията.

Новото поколение роботизирани системи за заваряване и рязане дават отговор на това предизвикателство, благодарение на множество предимства:

 • Многократно ускорена възвращаемост на инвестицията
 • Отличен достъп дори при голямо-габаритни изделия
 • Интелигентни функции за откриване и следене на шева
 • Функция за осцилация на движението с регулиране на честотата и амплитудата
 • Възможност за управляване на множество допълнителни оси на позиционер
 • Опростен интерфейс - близък до възприятията на хората, кото позволява много по-бързо програмиране чрез обучение
 • Изключително добра система за интернет поддръжка и обновяване
 • Прецизна направляваща и задвижваща система, гарантиращи отлична точност и повторяемост +/- 0.1мм
 • Високи работни и транспортни скорости на движение
 • Възможност за събиране на детайлни протоколни данни от реалния процес
 • Възможност за синхронизирано управление на множество роборизирани системи, свързани в мрежа
 • Надежна компонентна база
 • Възможност за управление на различни процеси - МИГ, ВИГ, плазмено, подфлюсово заваряване, термично рязане и др.