Софтуер и Хардуер

СОФТУЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Програмата ви позволява да:

  • създавате програми за движение по траектория със задаване на скорост
  • указвате положение за запалване на дъгата, смяна на мощността, загасяне на дъгата
  • програмирате с логически оператори и цикли
  • комуникиране с външни устройства през CAN мрежа или посредством PLC
  • онтролирате външни оси на позиционери
  • съхранявате и извиквате режими на заваръчния токоизточник
  • програмирате специализирани функции откриване на шева, колебателно движение, следене на шева

KR 305 базисен оперативен контролен панел

KR301Базов операторски пулт с основни функции и CAN интерфейс, за опростен контрол на процесите и възможност за стартиране на 5 програми, предварително избрани от регистъра.

  • регистър на програмите
  • регистър на заваръчните режими
  • регистър на режимите на колебателно движение

KWHMI софтуер с графичен интерфейс за програмиране и контрол

KТPU with KWHMIКомпютърно-базиран панел с усъвършенствана функционалност в графичната среда, за програмиране на KBWELD в реални условия. Здрава конструкция в пластмасова кутия, защитена от прах и замърсяване - идеален за индустриална употреба. Сензорен екран за по голямо удобство при настройки на голямо разнообразие от функции и параметри на удобния интерфейс.