Консумативи за ръчни плазми

Актуални ръчни плазморезателни системи

 • Powermax 30
 • Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Дюза
  Завихрящ пръстен
  Електрод

   

  Тип резервна част
  Тип бренер
  Сила на тока
  Дюза
  Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Електрод
  Завихрящ пръстен
  рязане с влачене по ламарината
  ръчен
  30
  220480
  220569
  220483
  220478
  220479

   

 • Powermax 45
 • Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Дюза
  Завихрящ пръстен
  Електрод

   

  Тип резервна част
  Тип бренер
  Сила на тока
  Дюза
  Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Електрод
  Завихрящ пръстен
  рязане с влачене по ламарината
  ръчен
  30
  220480
  220569
  220483
  220478
  220479
  45
  220671
  220674
  220669
  220669
  220670
  механизирано
  механизиран
  45
  220671
  220673
  220713 или 220719
  220669
  220670
  рубене
  ръчен
  220672
  220675
  220713
  220669
  220670
  механизиран

 • Powermax 65
 • Powermax65 Duramax™ - бренер
  H65 75°-ръчен бренер
  H65s 15°- ръчен бренер
  M65 по-дълъг механизиран бренер
  M65m малък - механизиран бренер

  Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Дюза
  Електрод
  Завихрящ пръстен

   

  Тип резервна част
  Тип бренер
  Сила на тока
  Дюза
  Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Електрод
  Завихрящ пръстен
  рязане с влачене по ламарината
  ръчен
  45
  220941
  220818
  220854
  220842
  220857
  65
  220819
  механизирано
  механизиран
  45
  220941
  220817
  220854 или 220953
  220842
  220857
  65
  220819
  незащитено
  механизиран
  45
  220941
  220955
  220854
  220842
  220857
  65
  220819
  FineCut
  ръчен
  45
  220930
  220931
  220854 или 220953
  220842
  220857
  механизиран
  45
  220948
  рубене
  ръчен
  220672
  220798
  220854
  220669
  220670
  механизиран

 • Powermax 85
 • Powermax85 Duramax™ - бренер
  H85 75°-ръчен бренер
  H85s 15°- ръчен бренер
  M85 по-дълъг механизиран бренер
  M85m малък - механизиран бренер

  Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Дюза
  Електрод
  Завихрящ пръстен

   

    

  Тип резервна част
  Тип бренер
  Сила на тока
  Дюза
  Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Електрод
  Завихрящ пръстен
  рязане с влачене по ламарината
  ръчен
  45
  220941
  220818
  220854
  220842
  220857
  65
  220819
  85
  220816
  механизирано
  механизиран
  45
  220941
  220817
  220854 или 220953
  220842
  220857
  65
  220819
  85
  220816
  незащитено
  механизиран
  45
  220941
  220955
  220854
  220842
  220857
  65
  220819
  85
  220816
  FineCut
  ръчен
  45
  220930
  220931
  220854 или 220953
  220842
  220947
  механизиран
  45
  220948
  220857
  рубене
  ръчен
  220797
  220798
  220854
  220842
  220857
  механизиран

 • Powermax 1650
 • Powermax1650 - бренер
  T100 -ръчен бренер
  T100M - механизиран бренер

  Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Дюза
  Електрод
  Завихрящ пръстен

    

  Тип резервна част
  Тип бренер
  Сила на тока
  Дюза
  Защитна капачка
  Задържаща капачка
  Електрод
  Завихрящ пръстен
  рязане с влачене по ламарината
  ръчен
  40
  120932
  120929
  120928
  120926
  120925
  60
  120931
  80
  120927
  100
  220011
  220065
  220048
  220037
  220051
  механизирано
  механизиран
  40
  120932
  120930
  120928 или 220061
  120926
  120925
  60
  120931
  80
  120927
  100
  220011
  220047
  220048 или 220206
  220037
  220051
  незащитено
  механизиран
  40
  220006
  120979
  120928 или 220061
  120926
  120925
  60
  220007
  80
  120980
  100
  220064
  120979
  220048 или 220206
  220037
  220051
  FineCut
  ръчен
  30-50
  220329
  220325
  120928 или 220061
  120926
  220327
  механизиран
  30-50
  120979
  120925
  рубене
  ръчен
  60-80
  220059
  120977
  120928
  120926
  120925
  механизиран
  100
  220063
  120977
  220048
  220037
  220051

 • MAX 200
 •  

Тип процес
Сила на тока
Плазмен газ
Резервна част
защитна капачка
задържаща капачка
дюза
завихрящ пръстен
електрод
1
2
3
4
5
Защитено рязане
200А
въздух
020918
020915
020608
020607
220021
кислород
020918
020915
020605
020604
220021
нитроген
020918
020915
020608
020607
020415
Н35 (само за алуминий)
020918
020915
020608
020607
020415
Н35 (само за неръждаема стомана)
020920
020915
020608
020607
020415
100А
въздух
020919
020915
020611
020607
120547
кислород
020919
020915
020616
020617
120547
Н35 (само за неръждаема стомана/Al)
020919
020915
020611
020607
020415
Незащитено рязане
40А
въздух
020917*
20915
20689
20613
220021
Рубене
200А
въздух
20891
20882
20615
20607
220021
Н35
20891
20882
20934
20607
20933
* използва се дефлектор вместо защитна капачка за 40 А рязане