Панели

Панели за Master MLS

Контролните панели MEL и MEX се използват с апарати Master MLS.

Контролен панел MEL

 • Дистанционно управление
 • Ключ за превключване между РЕДЗ и ВИГ заваряване
 • Ясен дисплей, който показва стойностите на напрежение на заваръчния процес и дъга
 • Пулсово запалване и динамичен контрол на дъгата

Контролен панел MEX

 • Панелен контрол, дистанционно управление или контрол чрез ВИГ бренера RTC 10
 • Пулсово запалване и динамичен контрол на дъгата
 • Избор на робетен режим: РЕДЗ или DC ВИГ заваряване, рубене с въглеродна дъга или разбито електродъгово заваряване
 • Memory функция

Панели за MasterTig MLS

Контролните панели MTL, MTX и MTM се използват с апарати Mastertig MLS.

От контролния панел MTL могат да бъдат изпълнени всички базисни функции, изисквани за ВИГ и електродъгово заваряване.

Примери за наличните функции на MTL панел:

 • Настройка на динамиката на дъгата
 • Корекция на пулса на запалване
 • Газ тест
 • Избор на режим на работа на бренера: 2Т или 4Т
 • Избор на вида запалване: контактно или с висока честото
 • Настройка на времето на газовия поток преди и след
 • Настройка на нарастването и намаляването на заваръчния ток

В допълнение на основните функции, които предлага контролният панел MTХ, чрез панела MTL могат да се използват и функциите 4Т LOG и Fastpuls.

Примери за наличните функции на MTX панел:

 • Функцията 4Т LOG позволява правилно стартиране на заваръчния процес при запалването на дъгата. Освен това, тази функция гарантира безгрешно кратерно запълване в края на заваръчния шев.
 • Функцията Fastpuls е за синергично ВИГ заваряване.
 • Настройка на пулсовата мощност, фракция, честота и на базовия ток.
 • Точково заваряване

В допълнение на функциите, които предлага контролният панел MTХ (без функцията 4Т LOG), чрез панела MTМ може да се използва и функцията Minilog. Освен това контролният панел MTМ разполага и с функция за съхранение на данни.

 • Памет за запазване на по-важни данни.
 • Чрез функцията Minilog нивото на мощността може да се увеличи или намали по време на заваръчния процес само чрез натискане на един бутон.

В допълнение на функциите, които предлага контролният панел MTХ, чрез панела MTZ може да се използват и други полезни функции:

 • Minilog
 • Функция за точково заваряване
 • Пулсово ВИГ заваряване: Langpuls, Fastpuls, Synergicpuls

Панели за Kemppi Pro Evolution

Кконтролни панели за телоподаващи устройства ProMig

Чрез основния контролен панел МС са достъпни например следните функции:

 • Избор на заваръчния метод: МИГ или електродъгово заваряване с режим 2Т или 4Т
 • Настройка на динамиката на дъгата при МИГ/МАГ и електродъгово заваряване
 • Запаметяване и повторно използване на същите заваръчни параметри
 • Газ тест

Контролният панел МL предлага всички основни функции като в допълнение дава възможност и за извършване на синергични настройки.

Вие можете да превключвате между нормално МИГ/МАГ, 1-МИГ и пулсово МИГ заваряване по ваш избор.

Синергичните настройки позволяват бърз избор на заваръчните параметри с помощта на предварително зададени заваръчни програми на Kemppi. По този начин работната продуктивност и качеството на заваръчните шевове могат да бъдат значително подобрени.

Контролният панел МХЕ съчетава възможно най-голямото разнообразие от функции, които могат да се използват при телоподаващите устройства ProMig.

Освен базисните функции този контролен панел включва и следните специфични характеристики:

 • Голям избор от предварително зададени заваръчни програми за различни материали, защитни газове и допълнителни материали.
 • Удобно за потребителя опериране само с един бутон за пулсово и двойно пулсово МИГ заваряване
 • Специфични параметри според желанието на клиента

Панели за Kemppi Pro Evolution (MMA)

Панелите PL и са подходящи за контролиране на РЕДЗ, извършвано чрез машините на Kemppi от серията Pro Evolution.

Панелът за електродъгово заваряване от продуктовата серия Pro Evolution предоставя много полезни функции, които правят възможно едно по-лесно и по-ефективно заваряване.

Функции на контролния панел PL

 • Дисплей за показване на заваръчните параметри
 • Настройка на заваръчния ток
 • Контролиране на динамиката на дъгата

Функции на контролния панел

 • Дисплей за показване на заваръчните параметри
 • Настройка на заваръчния ток
 • Контролиране на динамиката на дъгата
 • Избор на процес: халс заваряване, електродъгово заваряване или рубене с въглеродна дъга

Панели за MasterTig AC/DC

Контролни панели, които се използват с машини Mastertig AC/DC

AC/DC основни функции

 • Основният контролен панел AC/DC предоставя основни ВИГ и РЕДЗ заваръчни функции и настройки.
 • Баланс

  Чрез овтоматичния AC балансов контрол Вие можете да заварявате както с остри, така и стъпи електроди, когато използвате AC ВИГ заваръчен процес

 • Халс заваряване

  Тази функция е особено полезна, когато се извършва заваряване корен преминаване на тръби при определена позиция и от тънки материали

AC/DC Minilog

 • Основни функции за РЕДЗ и ВИГ заваряване
 • Баланс
 • Minilog

  Тази функция подобрява контрола над заваръчния процес, когато се работи в области с ограничен или труден достъп и също така е идеалното решение за професионално тръбно заваряване.

  Тази функция прави заваряването по-лесно във всяка позиция, позволява контролирането на силата на дъгата и покрива нуждите и изискванията дори и на най-взискателните заварчици.

AC/DC пулсово заваряване

 • Основни функции за РЕДЗ и ВИГ заваряване
 • Баланс
 • Pulse TIG

  Предоставя прецизен контрол за AC и DC пулсово ВИГ заваряване като подобрява контрола на дъгата и намалява времето за извършване на една заварка

  Когато използвате високочестотни импулси, дъгата е по-тясна, а фокусът й - по-добър

Панели за FastMig™

Контролните панели от продуктовата групаFastMig Synergic са оборудвани с четлив дисплей и предлагат голям набор от разнообразни и различни функции, които правят възможно постигането на по-добро качество и по-голяма продуктивност на заваръчната работа.

Оперативните панели FastMig - изберете контролен панел според Вашите изисквания и желания

Оперативните панели SF 51 и SF 52 са проектирани за телоподаващия механизъм MSF 53

Контролните панели SF 53 и SF 54 са проектирани за телоподаващите механизми MSF 55 и MSF 57

Характеристики на основните панели SF 51 и SF 54:

 • Дигитален дисплей
 • Безстепенно регулиране на заваръчното напрежение
 • Безсстепенно регулиране на скоростта на телоподаване
 • опция за РЕДЗ
 • Газ тест
 • Wire inch(безтоково подаване на тел към бренера)
 • Показване на последно използваните заваръчни параметри на дисплея
 • Управление чрез контролния панел или дистанционно

Допълнителни характеристики на контролни панели SF 52 и SF 53:

 • Стартиране с приплъзване - за безопасно започване на заваръчния процес при висока скорост на телоподаване
 • Горещ старт - избягване на дефекти в заварката в началото на процеса
 • Запълване на кратери - осигурява избягването на грешки в края на заварката
 • Канали памет - правят възможно съхраняването на определени заваръчни параметри и повторното им използване в съшата комбинация
 • Допълнителни, опционални услуги, които Ви помагат да развиете приложението на предимствата, които предоставя Вашият FastMig. Тези услуги включват FastRoot пакет със заваръчни програми, персонализация на функциите на контролния панел, ПИН-код заключване на оперативния панел и много други полезни функции.

Панели за MasterTig MLS™ ACDC

Контролни панели ACS и ACX за машини от серията MasterTig™ MLS 2300 ACDC

Контролните панели от продуктовата група MasterTig™ MLS 2300 ACDC са оборудвани с новата MLS™ технология (MultiLogic System). Можете да си изберете контролен панел, отговарящ на Вашите изисквания. Основният оперативен панел предоставя всички основни функции, необходими за ВИГ заваряване. Освен това, контролният панел може да изпълнява и различни специфични функции според Вашите нужди и желания, за да бъдат подобрени както удобството за потребителя, така и качеството и продуктивността на заваръчната работа.

Оперативният панел ACS е основен за MasterTig MLS ACDC. Той включва всички необходими функции за ефективно и продуктивно ВИГ заваряване.

Заваряване с всички видове ток: AC, DC-, DC+

 • MIX TIG™ за комбинация от пряк и променлив ток
 • Контролиране на газовия поток преди и след
 • Функция за горещ старт
 • Контрол на времето за покачване и намаляване силата на заваръчния ток
 • Функция за бърза настройка и бързо корегиране
 • Избор на режим на бренера (2Т/4Т)
 • Избор на вида запалване на дъгата при ВИГ заваряване: контактно или с висока честота (HF)
 • Избор на дистанционно управление и настройка на обсега на контрол
 • Функция за презареждане с охлаждаща течност за бренера (тест на охлаждането)
 • Функция и бутон за газ тест

Контролният панел ACX включва всички функции, предлагани от основния панел, но също така предоставя и няколко функции, които улесняват и ускоряват заваръчния процес.

 • MicroTack™ функция за много бързо и ефикасно халс заваряване
 • Pulse функции: дълъг и синергичен импулс
 • Функцията 4T LOG прави заваръчния процес лесен за започване и приключване
 • Функцията Minilog Ви позволява да променяте силата на тока по време на заваряването като го намалявате или увеличавате чрез натискане на съответния бутон на бренера.
 • Памет функцията позволява лесното използване на по-рано използвани вече настройки на заваръчните параметри.
 • Памет каналите могат да се използват за запаметяване на специфични настройки на потребителя.