HM 30A SEMI-AUTOMATIC

HM30A е инверторно базиран полуавтоматичен апарат за подгряване, собено за тръби с максимален размер Ø350 мм. Той се използва за индукционно и съпротивително нагряване. HM30A е малък и лек, което го прави лесен за боравене и транспорт.

Измерването на температура може да се извършва с или без термодвойка. Ако е необходимо, температурата може да се регистрира с помощта на отделен температурен запис. Захранването става през контакт от електрическата верига, което позволява да се използват къси кабели

HM30A има един процесорен регулатор, който се използва за коригиране на параметрите на топлинната обработка. При използване на термодвойка, регулаторът показва температурата и на следните параметри, които може да се регулират:

  • Скоростта на нагряване (° C / ч)
  • Температура на прикрепване (° C)

Ако не се използва термодвойка, се прилага така наречената процентна система, при която топлинната енергия е регламентирана в процентно съотношение, а температурата се измерва с външно устройство за измерване.

Тъй като HM30A стои до детайла, лесно мпгат да бъдат направени корекции.