Трансформатори

HeatmastersНагряващите трансформатори на Heatmasters са предназначени специално за употреба на място. Нагряващите агрегати са компактни и леки за лесно пренасяне. Моделите с HM-Rigel26 контролера позволяват бързо и лесно документиране на работата. Най-често трансформаторите са оразмерени за първоначално свързване на 63 А, към основното захранване на обекта. Други възможности са страндартните размери на предпазители 80 А, 100 А, 125 А и 160 А.

Пълната мощност на симетричен трифазен трансформатор се изчислява по следната формула:

S = корен квадратен (3) × U х I

S - Пълната мощност [W]
U - напрежение [V]
I - ток [А]

Максимална мощност с 400V първично напрежение с различни размери предпазители, са:


S = корен квадратен(3) × 400V 63A х 43 = 648 VA = 43 кВт

S = корен квадратен(3) × 400V 80A х 55 = 425 VA = 55 кВт

S = корен квадратен(3) × 400V х 100а = 69 282 VA = 69 кВт

S = корен квадратен(3) × 400V х 125а = 86 602 VA = 86 кВт

S = корен квадратен(3) × 400V х 160А = 110 851 VA = 110 кВт