HM406T R26

HM406T_R26 е напълно автоматичен апарат с шест-канала за топлинна обработка за подгряване и каляване на метални детайли. Изходящата мощност на модела HM406T_R26 се контролира от тиристорни, което позволява използването на различни размери на нагревателните елементи. Създаване, контрол, наблюдение и документиране на параметрите на топлинната обработка се извършва от система за контрол на компютъризираният апарат HeatMasters. HM406T_R26 предоставя точна топлинна обработка и лесно документация. HM406T_R26 може да бъде контролиран от разстояние чрез включени GSM данни.

Програмиране

Параметрите за термичната обработка са програмирани в паметта на контролера HM-Rigel26, който използва  HM20 софтуер, а отопление може да се стартира при всеки желан момент. HM406T_R26 ще извърши програмираните процеси на термична обработка в съответствие с зададените етапи. Процесът може да се наблщдава през лаптоп, следвайки статауса на контролера.

Данни за регистриране

Контролерът регистрира постигнатите резултати от топлинната обработка в паметта си, което дава възможност за лесно изготвяне на документи. Отделен рекордер за температура не е необходим.

Капацитет

HM406T_R26 има шест канала за отопление и шест независими програмируеми алтернативи. Сигналът подаван чрез светлините на HM406T_R26 ще посочи всички смущения в електрическата мрежа и / или в нагревателните елементи, както и всички други нарушения по време на топлинна обработка.