HM 31 R26 FULL AUTOMATIC HEAT TREATMENT UNIT

HM31 R26HM31 R26 е инверторно базиран агрегат за подгряване на тръби с максимален размер 350 мм и закаляване кръг с Ø100 мм. Настройките, контролът и мониторинга на HM31_R26 се извършват от системата за контрол на Heatmasters. HM31_R26 е малък и лек, което го прави лесен за употреба и транспортиране. Захранването на HM31_R26 е свързано към електрическата мрежа с контакт, така че могат да се използват къси кабели.

Програмиране

Използвайки системата за контрол на Heatmasters, можете да създадете и запишете неограничено количество инструкции за топлинна обработка в паметта на компютъра и да ги прехвърляте в апарата HM31_R26. Когато се завърши програмирането, HM31_R26 ще извърши термична обработка съгласно указанията, които е получил. Цифровият дисплей на предния панел показва напредъка на топлинната обработка. HM31_R26 може да се свърже към система за наблюдение от разстояния.

Data registration

HM31 R26Устройството регистрира постигнатите резултати от топлинната обработка в паметта си. Така лесно могат да се подготвят документи за обработката. Не е необходим отделен рекордер за температурата.

Индукцията нагрява само тръбния материал, така загубата на лъчиста топлина е много малка. Максималната температура на индукционния метод е около 700 ° C. Ако е необходима по- висока температура, трябва да се използва отоплителен резистор.

Heat treatment documents

Системите Heatmasters много лесно принтират сертификати за топлинната обработка, базирани на данни от резултатите след обработката.

Jumper cable

Secondary set