Kempact™ Pulse

Kempact™ Pulse

Нови идеи в импулсното МИГ/МАГ заваряване

Kempact Pulse 3000 е компактен MИГ инвертор, подходящ за ремонтни и инсталационни дейности, както и за лека и средна индустриална употреба. Електромагнетичната съвместимост на тази машина (EMC) е подходяща за употреба в индустриална среда. Енергийният клас A на машината не е подходящ за използването й в домашна обстановка.

Технически данни

Kempact™ Pulse    
Захранване 3~ 50/60 Hz 400 V ± 15%
Консумация на енергия   12 kVA
Предпазител (инертен)   4 х 1.5 mm2 - 5 m / 16 A
Повторно включване при 40°С 40% ПВ 250 А / 26.5 V
  60% ПВ 207 А / 24 V
  100% ПВ 160 А / 22 V
Напрежение на празен ход   56 V
Мощност при високо напрежение   0.69
КПД при максимален ток   0.84
Настройка обхват   8 - 30 V
Механизъм за телоподаване   4 ролки
Намотка max. ø (mm) 300
Добавъчен материал (вид тел ø) Fe, Ss 0,6 -1,0
  Заваръчни пръчки 0.9 - 1.2
  Al 0.9 - 1.2
  CuSi 0,8 - 1,0
Размери Дължина х Ширинан х Височина, mm 580 x 280 x 440
Тегло kg 22
Охлаждащ модул
KempactCool 10
Захранващо напрежение 50/60 Hz 400 V (-15...+10%)
Повторно включване 100% ПВ 250 W
Охладителна мощност   1.0 kW
Максимално налягане   450 kPa
Препоръчително охлаждащо вещество   20 - 40 % Етанол / Вода
Обем на резервоара   3 л
Размери Дължина х Ширина х Височина, mm 580 х 280 х 300
Тегло kg 13