Заваръчни маски Optrel

За Optrel

Технологичното предприятие Optrel AG е световен лидер в областта на активните антирефлекторни продукти, които намират широко приложение при предпазните системи за заварчици и медицинските предпазни очила. Продуктите на Optrel поставят ударение на желанието на потребителите за едновременна сигурност, здраве и ефикасност.

Международната компания със седалище Wattwil (Швейцария) е основана през 1986 година. Иновативните технологии на Optrel, признати на глонбално ниво, подчертават технологичното лидерство на предприятието и предоставят на клиентите ненадминати предимства и възможности.

Висококвалифицираният персонал на дружеството е израз на компетентност, а строгият стремеж към най-високо качество се доказва чрез сертификата за качество ISO 9001.

Клиенти

Optrel поставя своите клиенти в центъра на вниманието си. Компанията фокусира цялата си тъговия върху желанията и очакванията на потребителите.  Така Optrel служи най-добре на своите клиенти и се учи от тях.

Иновации

Мотивацията е двигателят на непрекъснатото усъвършенстване на текущата продуктова гама на Optrel спрямо най-новите технологии и научен напредък. Чрез своите продукти и услуги Optrel цели да продава удовлетвореност на своите клиенти.

Служители

Служителите в Optrel са динамични, активни личности, ориентирани към подхода на предприятието за по-продуктивната работата в екип. Политиката за прозрачност на информация, целенасочено обучение и управление, водено от общите цели, екипът на Optrel е изградил работна среда, която стимулира самостоятелността и отговорността на служителите.

Партньори

Optrel знае: Силните партньори ни правят още по-силни. Ето затова Optrel поддържа добрите си връзки и партньорства. Компанията допълва своята програма със значимите продукти на способни и успешни партньори.

Швейцарско качество

Иновации и надеждност, неограничен стремеж към качество за най-добро представяне и абсолютно осъзнаване важността на безопастността и здравето са основните стълбове на фирмената философия на Optrel, прилагащи се непрекъснато.

Оптимална и защита, адаптирана към съответното приложение е ключов фактор, когато става въпрос за безопасността и здравето на заварчиците: Доверете се на най-доброто швейцарско качество! Доверете се на Optrel!