Wise функции

Wise решенията дават по-продуктивни резултати

Заваръчното оборудване продължава да се резвива. Приложението и интеграцията на най-новите електронни компоненти и дигитални техники за обработка повишиха и ще повишават продуктивността и качеството на заваръчния процес и в бъдеще. Въпреки това темпът на промяна, диктуван само от хардуерните технологии, е част от цялото развитие.

Днес електронният софтуер е също толкова значима част от нашето ежедневие както са хлябът и водата. Домашната мултимедия, личните и служебни комуникации, транспортът, образованието и здравеопазването са само някои от областите, в които е настъпила революционна промяна в следствие на системи и техника, задвижвана и поддържана от компютърен софтуер.

Продуктите от серията Wise на Kemppi са вълнуващо и иновационно софтуерно заваръчно решение, което предоставя на потребителите широка гама от полезни предимства. Wise продуктите се разделят на две групи, които оказват положително влияние на ефикасността на заваряването или предоставят напълно нова технология на заваряване. Wise продуктите създават нови нива на представяне на заваръчния процес, които иначе биха били непостижими самио чрез стандартно МИГ/МАГ заваряване.

Продуктовата група Wise включва

Продуктите от гупата Wise предоставят висока ефективност и значителни преимущества на атрактивни цени. Тези продукти могат да бъдат инсталирани на заваръчните апарати от новата генерация на Kemppi, преди доставката или след това, когато имате нужда от тях, с помоща на обикновено програмно устройство.

Въвеждането и предлагането на пазара на продуктите от гупата Wise е силно свързано със заваръчните системи на Kemppi - FastMig и DataGun. Най-новият модел от групата FastMig, впечатляващото нововъведение FastMig Pulse 350/450, е съвместим със всички видове Wise продукти, а Kemppi DataGun позволява лесното и ефективно обновяване на софтуера.

Wise Automation

Клиентите на Kemppi, които използват автоматизирана техника, също могат да се възползват от Wise продуктите когато работят с автоматизираните заваръчни машини от групата KempArc. Така става съвсем лесно да вземете правилното решение и бързо да постигнете по-продуктивни заваръчни резултати.

Wise тествани в реалната промишленост

Продуктовите решения с марка Wise са разработвани в продължение на няколко години съвместно със значими индустриални партньори. Заваръчните инжинери на Kemppi при всеки проект са в състояние да намерят най-доброто решение на реални проблеми, свързани с приложението на заваръчния процес. Тези висококвалифицирани техници тестват и прецизират всеки Wise продукт спрямо работната среда на потребителите. Въпреки че Wise продуктите са новост на световния пазар за заваръчна техника, технологията вече от няколко години се използва със стопанска цел и е призната и одобрена от редица бизнес партньори от различни заваръчни браншове.