ВИГ

Професионалистите във ВИГ заваряването знаят, че за да изпълнят работата си безупречно, имат нужда от апарат с прецизно запалване и плавен, стабилен ток. Именно това са и основните показатели, около които са създадени всички модели за ВИГ заваряване, които KEMPPI предлага.

Във ВИГ заваряването (волфрам инертен газ), заваръчната дъга се формира между негоримият волфрам електрод и обработвания детайл. Защитният газ е инертен и сам по себе си не влияе на заваръчния процес. Обикновено този газ е аргон и предпазва както разтопения шев, така и електрода от окисляване.

 

        MasterTig ACDC       MasterTig 235 ACDC    MasterTig 325 ACDC   Minarctig evo 200

С ВИГ метода на заваряване, може да се избегне използването на запълващи материали. Детайлът може да бъде съединен, като се стопи вана. В обратния случай, попълващия материал се съединява с разтопения шев подавайки го ръчно, а не през бренера, както при МИГ/МАГ заваряването. Затова и бренерът на ВИГ апаратите е с толкова различна структура от този на МИГ/МАГ апаратите.

Различните модели апарати за ВИГ заваряване включват DC ВИГ заваряване, където се използва прав ток, AC ВИГ заваряване с променлив ток и пулсово ВИГ заваряване.

Апаратите могат да се снабдят с дистанционно управление, без значение дали работите на открито или закрито, позволявайки ви да се съсредоточите още по - добре върху качеството на шева.