Роботизирано заваряване

Повторяемите процеси на заваряване с голям обем са намерили решение в роботизираните заваръчни системи. Kemppi са проектирали заваръчно оборудване, което създава или независимо контролира параметрите и настройките на токоизточника.

Като допълнение, инжинерите на Kemppi са разработили техники, които отговарят на специфичните предизвикателства в заваряването на тънки повърхности и в много други позиции.

Модулните МИГ/МАГ заваръчни системи за роботизирано заваряване - KempArc SYN и KempArc Pulse дават повече свобода и гъвкавост.