Мониторинг

Наблюдението на заваръчните параметри в реално време прави специфичната заваръчна информация достъпна за качествен контрол и целите на производственото плниране.

Кратко описание

  • Наблюдение на заваръчните параметри в реално време.
  • Едновременен контрол на до 64 токоизточника.
  • Бъро реагиране на отклониения в заваръчните операции.
  • Дължина на връзката - до 400 м при измерителен интервал от 0.2 секунди.

Приложения

  • Качествен контрол в ръчното и автоматизираното заваряване.
  • Проследяване на отклонения
  • Изчисляване на производствени разходи

Система за контрол на качеството на заваряване

Системата Pro Weld Data на Kemppi Ви позволява да събирате и анализирате важни заваръчни данни от апаратите от серията Pro, Pro Evolution, FastMig и Kemparc. Информацията, събрана по този начин, може да бъде използвана за качествен контрол и планирането на заваръчните операции.

Системата Pro Weld Data се състои от DLI интерфейс, който е свързан с заваръчния апарат и софтуер за анализ на данните, инсталиран на компютър. Интерфейсът субира заваръчни данни от заваръчния апарат и ги предава на компютър чрез специална връзка, за да бъдат анализирани чрез специална Pro Weld Data програма.

PRO DLI 20 интерфейс се използва в апаратите Kemppi Pro и Kemppi Pro Evolution.

FAST DLI 20 интерфейс е подходящ за работа с апаратите FastMig и Kemparc.

Анализа на заваръчни данни е конкурентно предимство

Структурата на разходите и сроковете за заваряване обикновено не позволяват обширна проверка на заварките и освен това е трудно да се приложат методи за достатъчно подробна последваща проверка за неразрушимост (NDT). За да се поддържа високото качество на заварките, трвбва да работите безгрешно още в работна фаза, да контролирате и да сте сигурни, че това наистина се случва. Това изобщо не е лесно чрез традиционните методи.

Системата Pro Weld Data е проектирана да предложи възможност за контрол на качеството на заварките като събира и анализира заваръчни параметри, както и да гарантира, че качеството на заваряване остава постоянно, а продуктивността се повишава.

Едновременно с това тази система също така служи и като инструмент за развитие на производството. Вие можете да също така да използвате системата, за да контролирате състоянието и необходимостта от сервиз на заваръчните апарати, което гарантира ефективен и непрекъснат производствен процес.

Pro Weld Data разкрива затрудненията в производствения процес

Системата Pro Weld Data може да се използва за изчисляването на различни видове стойности, като енергия за заваряване, консумация на тел и топлинна мощност.

Графичният интерфейс, базиран на Windows, предлага ново измерение на мониторинга на качеството и контрола на заваръчния процес. Потребителите могат свободно да определят имена за различните типове информация, така че е лесно да ги намерят след това. Тези, които използват системата могат още да контролират по-нататъшния заваръчен процес на различни работни места.

Вие можете да дефинирате ограничения за стойностите, които наблюдавате. Когато тези пределни стойности биват превишени, системата сигнализира за това чрез звуков алармен сигнал или чрез изобразяване на алармиращ символ. Заваръчната работа тогава може да бъде преустановена от алармата. Има възможност и за последващ анализ на информацията чрез показване например на всички заваръчни процеси, при които пределно допустимите стойности са били превишени.

Събраните данни могат също така да бъдат архивирани, а използваните заваръчни параметри огат да бъдат проверявани дори и след много години при необходимост.